Duyuru&Haber

Çocuk Yazını Eleştiri Okulu Başlıyor!

Çocuk Yazını ve FSMVÜ Toplum Araştırmaları Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen Çocuk Yazını Eleştiri Okulu başlıyor!

Edebiyat kamusunda tartışılan meselelere odaklandığımızda dikkat çeken konulardan biri de “bizde eleştiri yok” söylemidir. Kelimenin etimolojik kökenine ilişkin açıklamaların her biri kendi tarihsel bağlamıyla birlikte düşünüldüğünde “Eleştiri nedir?” sorusuna ilişkin düşüncelerin de dönemin kültürel kodlarından ve estetik algısından bağımsız şekillenmediği fark edilebilir. Çocuk edebiyatı mı çocuk yazını mı hatta çocuklar için ayrı bir edebiyat var mı tartışmalarının da eleştirinin yokluğuyla iç içe geçtiği bir düzlemde Çocuk Yazını ve FSMVÜ TAM iş birliğiyle gerçekleştirilen Çocuk Yazını Eleştiri Okulu “çocuklar için” motivasyonuyla şekillenen her çalışmayı dikkate alarak siz katılımcıları disiplinlerarası ve eleştirel bir okuma deneyimine davet ediyor. İki modül olarak planlanan okulun ilk modülü 13 Şubat 2023 tarihinde başlıyor! Her dersin kendi içinde özel bir kurgusunun olduğu ve katılımcıların yazı katkılarıyla birlikte proje metinler hedeflediğimiz “Eleştirel Okuma ve Yazma” dersi de dahil olmak üzere programımızın ilk modülü şu şekilde:

 

Ders Tarihleri:

13 Şubat- 19 Mart (I. Dönem)

24 Nisan- 28 Mayıs (II. Dönem)

Son Başvuru Tarihi: 8 Şubat 2023

Kayıt ve Ödeme Formu:

https://forms.fsm.edu.tr/cocuk-yazini-elestiri-okulu-idonem-basvuru-formu 

Ders Başlıkları:

Abdullah Kasay: Yetişkinler İçin Çocuk Sineması- Pazartesi 21.00- 23.00

Efruze Esra Alptekin: Derinlikli Çocuk Edebiyatı Okumaları- Salı 21.00- 23.00

Dr. Yasemin Yılmaz Yüksek: Ekoeleştirel Çocuk Edebiyatı Okumaları- Çarşamba 21.00- 23.00

Uzm. Psikolog Beyza Özeren: Çocuklarda Cinsel Eğitim ve Okur Yazarlığı- Perşembe 21.00- 23.00

Sümeyye Sel Odabaş: Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi- Cuma 21.00- 23.00

Dr. Didem Arvas: Mitolojinin Kıyısında Çocuk Edebiyatı Yapmak- Cumartesi 11.00- 13.00  

Meryem Selva İnce: Çocuk Yazını Eleştirel Okuma ve Yazma Cumartesi 21.00- 23.00

 

Çocuk Yazını Eleştiri Okulu Hakkında Bilgi:

Çocuk yazını konusunda alanında uzman eğitimcilerden 140 saat ders imkânı sağlanmaktadır.

Ders sonunda katılımcılar üniversite onaylı sertifika alacaklardır.

Dersler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi UZEM sistemi üzerinden çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecektir.

Ders katılımcılarına dönem boyu kayıtları izleyebilme imkânı sağlanacaktır.

Ders sonunda çıktıların kitaba dönüşme projesi yürütülecektir.

Derslerin hedef kitlesi: Ebeveynler, eğitimciler, öğrenciler, akademisyenler vd. (18 yaş üzeri tüm yetişkinler)

 

Çocuk Yazını I. Dönem Ders İçerikleri:

Yetişkinler İçin Çocuk Sineması Abdullah Kasay

1.Hafta: Sinema, Sanat ve Anlam İlişkisi

2. Hafta: Çocuk Sinemasını Anlama ve Kavramsallaştırma

3.Hafta: The Fall (Düşüş) ve Hayal ile Gerçek Arasında

4.Hafta: Arkadaşımın Evi Nerede? ve Yitirilen Sadelik

5. Hafta: Rüzgârlı Vadi ve Şimdiye Dair

 

Derinlikli Çocuk Edebiyatı Okumaları Efruze Esra Alptekin

1.Hafta: Çocuk Edebiyatı, Ben ve Öteki Karşılaşması, Hepi Topu Bir Tekir Eseri

2. Hafta: Gözlem ve Değerlendirme Farkı, Şanslıyım!, Şanssızım! Eseri

3. Hafta: Gözlemi Kabul Etme, Eksik Parça

4. Hafta: Toplum ve Üretim Ağında Yeniden Bağ Kurma, Boşluk Eseri

5. Hafta: Umut İlkesi Bağlamında Yeniden Yaşama, Kızıl Ağaç Eseri

 

Ekoeleştirel Çocuk Edebiyatı Okumaları Dr. Yasemin Yılmaz Yüksek

1.Hafta: Ekoeleştirel edebiyata giriş, Edebiyatta bahçe ve ağaç motifleri & anlatı mekânı olarak doğa- Büyükannemin Sarı Keçisi – Şafak Okdemir

2. Hafta: Kentleşme ve insan-doğa uyumu- Altınçayır Vadisi’nin Çocukları – Latife Tekin

3. Hafta: İnsan – insan olmayan ilişkisi, Şehre Giden Yol –Betül Kanbolat, Büyük Orkestra – Sima Özkan

4. Hafta: Ekoeleştirel bir ölüm ve arayış anlatısı- Dedem Bir Kiraz Ağacı – Angela Nanetti

5. Hafta: Ekoeleştirel okumalarda metinlerarasılık- Sekoyana’nın Kapıları & Kurda Kuşa Aşa – Şiirsel Taş

 

Çocuklarda Cinsel Eğitim ve Okur Yazarlığı Uzm. Psikolog Beyza Özeren

1. Hafta: Cinsellik nedir? Hakkında konus¸mak neden zordur?  Cinsel Eğitim ve Mahremiyet Eğitimi arasındaki fark nedir?  Hazır bulunuşluluk: yas¸ guruplarına göre cinsellik anlatımının önemi (ülkemizin en yabancı dili cinsellik)

2. Hafta:‘Annem kardeşimi yedi mi?’: Birinci seviye çocukların gelişimsel özelliklerinin tanımlanması, bu seviyede gelen sorular çerçevesinde birinci seviye cinsel eğitim ve mahremiyet eğitimi kitaplarının incelenmesi.  ‘Beni leylekler getirmemiş bir kere! Beni komşudan almışlar..’: İkinci seviye çocukların gelişimsel özelliklerinin tanımlanması, bu seviyede gelen sorular çerçevesinde ikinci seviye cinsel eğitim ve mahremiyet eğitimi kitaplarının incelenmesi.

3. Hafta: ‘Kamyon devirenler ve halası gelenler..’: Üçüncü ve dördüncü seviye çocukların gelişimsel özelliklerinin tanımlanması, bu seviyede gelen sorular çerçevesinde üçüncü ve dördüncü seviye cinsel eğitim ve mahremiyet eğitimi kitaplarının incelenmesi.

4. Hafta: ‘Konuşsana bir tanem. Neden hep susuyorsun? Susmak neyi halleder? Neden anlatmıyorsun?’

5. Hafta: Yetişkinlere yönelik yazılmış cinsel eğitim ve mahremiyet eğitimi kitaplarının incelenmesi. Bakım verenlere öneriler.

 

Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi Sümeyye Sel Odabaş

1. Ve 2. Hafta: Çocuklar için Felsefeye Giriş, Neden Çocuklar için Felsefe? Filozofik Soru nasıl olur? Sorunsallaştırma, Argümantasyon, Kavramsallaştırma, Çocuklar için Felsefeye dair Farklı Yöntemler (Lipman, Tozzi, AGSAS-Lévine, Socratique)

3. Hafta: Felsefe Sanat İlişkisi (Holistik Yöntem Aktiviteleri) Kolaylaştırıcının Duruşu

Çocuklarla bir atölyede kullanılabilecek sanatsal desteklerin sunumu ve analizi (resimler, filmler, fotoğraflar, oyunlar…)

4. Hafta: Çocuklar için Felsefe Atölye Hazırlık Aşamaları: Pedagojik Fişler, Bir atölye nasıl tasarlanır?

5. Hafta: Çocuklar için Felsefe Atölye Örnekleri

Gyges’in Yüzüğü: İyi, kötü, yasalar

Thierry Dideu’nun “Yakouba” eserinden itibaren atölye örnekleri

Mutluluk ? Konusundan itibaren atölye geliştirmek

“Nobody is normal” kısa filminden itibaren düşünce geliştirme

Çocuklar için Felsefe Atölye Uygulaması (Katılımcıların atölye tasarımlarının işlenmesi)

 

Mitolojinin Kıyısında Çocuk Edebiyatı Yapmak Dr. Didem Arvas

1. Hafta: Çocuk Edebiyatında Yaşamın En Eski Formları Olarak Mitler, Arketipler, Efsaneler

2. Hafta: Bir Büyüme Hikâyesi Olarak Gılgamış

3. Hafta: Kırmızı’nın Mirası masalında Gılgamış’ın Ayak İzleri

4. Hafta: Freud ve Jung’un Kuramsallaştırdığı Bilinçdışı ile Arketip İlişkisi

5. Hafta: Çocuk Animasyonlarında Arketip Bulma Çalışması

 

Çocuk Yazını: Eleştirel Okuma ve Yazma Meryem Selva İnce

1. Hafta: Nedir Bu “Eleştiri” Dedikleri? 

2. Hafta: Çocuk Edebiyatı Tarihi ve Türler

3. Hafta: Çok Bilmenin Yanlışı: Temel Kavramlar 

4. Hafta: Okurluk: Arayışlar ve Alımlanışlar 

5. Hafta: Yazmak Çözümlenir Mi?

 

*Eleştiri Okulu’nda tek ders ücreti 1000 TL’dir.

*Çocuk Yazını Eleştiri Okulu tek dönem ücreti ise 5000 TL olup bir dönemde toplam 7 ders olmak üzere 70 saat ders verilecektir.

*İki dönemi birlikte almak isteyen katılımcılarımız ise 8000 TL ödeyeceklerdir. İkinci dönem ders tarihleri 24 Nisan- 28 Mayıs olup 7 ders olmak üzere 70 saat eğitim verilecektir.

Kredi kartına taksit imkanı sunulacaktır.

*Sorularınız için tam@fsm.edu.tr’ye mail atabilirsiniz.

 

*Çocuk Yazını Eleştiri Okulu II. Dönem Ders Listesi:

  1. Çocuk Edebiyatı ve Toplumsal Hareketler- Naime Erkovan
  2. Çocuk Edebiyatını Tasavvufla Düşünmek: Temel Motifler ve İlişkilenimler- Dr. Melike Günyüz
  3. Yetişkinler İçin Çocuk Medya Okur Yazarlığı- Dr. Fatma Hazan Türkkol
  4. Harry Potter Okumaları- Gizem Bulut
  5. Çocuk Edebiyatında Görsel Metin- Sümeyye Öztürk Ulu
  6. Coming of Age in Children’s Literature: The Theory and the Narrative- Hümeyra Demirel Dinler
  7. Çizgi Roman Okumaları- Ümit Yaşar Özkan

Kayıt ve Ödeme Formu:

https://forms.fsm.edu.tr/cocuk-yazini-elestiri-okulu-idonem-basvuru-formu