Duyuru&Haber

Mayıs 2023 Dosya Çağrısı: "Paranın ve Çalışmanın Estetiği"

“Paraya dair yazmak onu elde etmekten daha kolaydır; ve onu kazananlar, para hakkında sadece yazmayı başarabilenlere büyük destek verirler”.

Catherine Eagleton ve Jonathan Williams imzalı Paranın Tarihi kitabı Voltaire’nin Felsefe Sözlüğü’nden bir alıntıyla başlar: “Paraya dair yazmak onu elde etmekten daha kolaydır; ve onu kazananlar, para hakkında sadece yazmayı başarabilenlere büyük destek verirler”. Paranın tarihsel olarak Lidya’yla ilişkilendirilmesi kabul edilen bir gerçek ancak iş söylem olarak paranın yüklendiği anlamları tartışmaya gelince para yaşamı kolaylaştıran bir mutluluk da olabilir, özneyi felakete sürükleyen baştan çıkaran bir meta da. Paranın ekonomik yaklaşımlarla değerlendirilmesi, sınıfsal ve sömürgeci pratiklerle güç kazanması, ulus devlet inşa sürecinde milli bir anlam kazanması, din pratiğinde imtihan ve rızıkla kodlanması para üzerine düşünmeyi mümkün kılan okuma biçimlerinden birkaçı muhakkak. Peki sanatla ve çocuk özneyle ilişkisini etik kodlarla yeniden değerlendirmek mümkün mü?

Çocuk yazınında paranın temsil biçimlerine odaklanacağımız bu dosyada paranın ve çalışmanın estetiğini tartışmaya açmak, paranın alımlanma pratiklerini değerlendirirken “çocukça çalışmak”, “çocuk işçi”, “dilen(diril)mek”, “kredi kartı”, “harçlık”, “birikim”, “hediye”, “ödül”, “klasik koşullanma”, “ödünç”, “hırsızlık”, “emeksiz kazanç”, “geçim”, “meslek”, “maaş” gibi yan kavramlarla sizleri paranın değerine ilişkin bir söylem analizine davet ediyoruz. Bu minvalde aşağıda belirtilen ya da benzer argümanlar/sorular çerçevesinde kaleme alınmış eleştirel metinlerinizi 17 Nisan 2023 tarihine kadar infococukyazini@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

 

 • Çocuk özne ve para ilişkisi
 • Çocukça çalışmanın ve çocukken çalıştırılmanın karşıtlığı
 • Banka dergileri ve reklamlarında çocuk ve kumbara
 • Bir bilgi nesnesi olarak para, para birimleri ve kredi kartları
 • Klasik koşullanma aracı olarak para ve etik
 • Çalışmanın sınıfsal görünümleri
 • Harcamayı öğrenmek: Emek, değer ve kazanç
 • Baba, para ve geçim
 • Bir başka çalışmak: Parasız Yatılılık, Burslar ve Ödüller
 • Sinemada para ve çocuk ilişkisi
 • Çalışmanın estetik inşası
 • Paranın dijital dönüşümünün temsilleri