Okul Öncesi Dönemde Koku Duyusunun Öğretimi Kitaplarla Nasıl Desteklebilir?İdil Yağmur Alan | 17.02.2021

Yetişkinlik döneminin temelini oluşturan çocukluk, dış uyaranlar yardımıyla desteklendiğide olumlu sonuçlar doğurur. Özellikle 0-6 yaş grubunun birbirinden farklı materyalleri tanıması, onlarla bir ilişki kurması hayata karşı hazırlığını kolaylaştırı...

Yerdeniz Büyücüsü’nün Yolculuk Çemberiİdil Yağmur Alan | 05.07.2020

"Modern çağlarda yazılmış fantastik edebiyat unsuru tüm karakterlerin sahip olduğu doğaüstü yetenekler, antik çağ anlatılarının özellikleri ve dönem halklarının toplumsal normlarından da izler gösterebilir. Büyü, sihir, canavarlar, cadılar ve daha ni...