Gizlilik ve Telif Haklarının Korunması

 

Çocuk Yazını sitesi gönüllülük esasına dayalı olarak 2017 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı GENÇDES Fonu ile desteklenmiş, akademik perspektifte hizmet vermekte bulunan bir sitedir. Tüm üye ve kullanıcılar siteye girmek ve kullanmak ile kullanım şartları dâhilinde düzenlenmiş koşulları okumuş ve bunlara uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar.

 

www.cocukyazini.com sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu‘ndaki maddeler gereğince telif hakkı ile korunan veya paylaşılması yasa ile sınırlanan hiçbir içeriği barındırmamak için titizlikle paylaşım yapmaktadır ve aynı hassasiyeti kullanıcılardan da beklemektedir.

 

www.cocukyazini.com ‘un bütün yayın hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek tanıtım ve sosyal medyada paylaşım ya da akademik kullanım için yapılacak kısmi alıntılar dışında sahibinin yazılı izni olmaksızın sitedeki yazılar hiçbir yolla çoğaltılamaz. Arşiv bölümündeki yazıların birer kopyası Bakanlık’ta mevcuttur. Yalnızca eserler pdf olarak indirilebilir ve saklanabilir.

 

Gizlilik

1. Sitemizde yer alan her türlü makale, video, çizim gibi içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları www.cocukyazini.com’a aittir. Internet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. www.cocukyazini.com’un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 

2. www.cocukyazini.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı www.cocukyazini.com sorumlu tutulmayacaktır.

 

3. www.cocukyazini.com ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Gizlilik ve Kullanım Koşulları’nın uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Yaptığımız değişikliklerden haberdar olabilmeniz için bu Gizlilik ve Telif Haklarının Korunması’nı düzenli olarak kontrol ediniz. Sitemizi kullanmaya devam ediyorsanız bu değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Bu değişiklikleri kabul etmiyorsanız Sitemizi kullanmamalısınız.

 

Kişisel Veriler

1. www.cocukyazini.com, kullanıcıları tarafından sunulan verileri yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hâli) dışında açıklamaz, reklam gibi ticari amaçlarla üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ve/veya hiçbir şekilde kullandırmaz.

2. www.cocukyazini.com kullanıcı bilgilerini açıklamadan, istatistiksel verileri web sitesini iyileştirmek ve genel olarak kullanıcılar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, kullanıcı profilini belirlemek amacıyla kullanabilir. Bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanmaz. Ancak www.cocukyazini.com’nın kusuru olmaksızın bu bilgilere üçüncü kişilerin erişimi nedeniyle doğacak zararlardan www.cocukyazini.com sorumlu olmaz.

 

Üye ve Kullanıcılar

1. Üye ve kullanıcıların sitede beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Sitede nefret söylemi, siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanamaz toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz. 

2. Üye ve kullanıcılar, T.C. Anayasa’sı, TCK ve ilgili özel kanunlar nedeniyle suç sayılan ve tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların sitede yer alamayacağını, bunu bildiklerini aksi hâlde kişisel olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler. Aksi hâlde www.cocukyazini.com yönetiminin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dâhil her türlü tazminatı www.cocukyazini.com yönetimine ödemekle yükümlüdür. 

3. Üye ve kullanıcılar, www.cocukyazini.com kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar yapamaz. 

4. Üye ve kullanıcılar, diğer üye ve kullanıcıların (bireyler ya da kuruluşlar) özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 

5. Üye ve kullanıcılar, www.cocukyazini.com Yönetiminin bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak üye ve kullanıcılar tarafından  yüklenen, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyali siteden çıkarabileceği gibi gerektiğinde erişimi engelleyebileceğini kabul ve taahhüt eder. Üye ve kullanıcılar www.cocukyazini.com yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı vardır. 

  • Instagram Sosyal Simge
  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook Sosyal Simge

Design by Demet Erdoğan