Bir Tüketim Nesnesi Olarak Kitap: Kokulu KitaplarBüşra Güneş | 17.02.2021

Koku Türk Dil Kurumu sözlüğünün ilk tanımıyla küçük kimyasalların burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygudur (TDK). İkinci ve daha yaygın tanımı ise “güzel kokmak için sürülen esans” olarak bildiğimiz parfümle aynı anlamdadır. Koku hi...