Efruze Esra Alptekin

Dosya

Başka bir futbol mümkün mü? Tsubasa ve arkadaşlarının büyüme hikâyesi

Futbol nedir, afyon mudur, ideoloji midir, iktidar nesnesi midir, vandallık mıdır, lümpenlik midir, kültür müdür, popüler kültür müdür, değer mi aktarır şiddet mi üretir, öylesine bir uğraş mıdır, yoksa toplumun belkemiği midir?

Sinemasal

Evrensel Bir Anlam: Ruhların “Kokusu”

Günlük hayatımızda iletişim kurmak için sadece kelimeleri kullanmayız. Dile gelmeyen, hatta dile gelmesi talep dahi edilmeyen sembollerin de iletişim kurmamıza ve bir anlama ulaşmamıza çokça etkisi olur.

Dosya

Soruşturmacı Çocuk Edebiyatı; Çocuk ve Felsefe

Çocuklar için felsefe bir eğitim modeli olarak kabul edilmekte, çeşitli eğitim metotları bulunmakta, bu alanda hazırlanan rehberlik işlevi gören kaynak kitaplar hızla artmaktadır.

Dosya

Kedi olmak nasıl bir şey: HEPİ TOPU BİR TEKİR

Zihin felsefesinin önemli isimlerinden Thomas Nagel “Yarasa Olmak Nasıl bir şey” adlı çalışmasında bu sorunun ardına düşer ve yarasa olmayı asla bilemeyeceğimizi söyler. Peki kedi olmak nasıl bir şey bilebilir miyiz?

Dosya

Anlatı Ormanlarında Momo ve Diğerleri

Michael Ende’nin 1973 yılında ilk kez yayımlanan eseri Momo; mitoloji, felsefe, sosyoloji, eleştirel pedagoji, hikâye anlatma sanatı gibi birçok alanla birlikte yorumlanabilir bir içeriğe sahip. Bu çalışmada birkaç yorumumu paylaşmak istiyorum.

Dosya

Anlatı Ormanlarında Bir Yolculuk: Gökçe’nin Yolu

Campbell’in Kahraman’ın Sonsuz Yolculuğu’nda anlattığı teoriye göre, kahraman gündelik hayatını yaşarken akışı değiştiren bir şey olur, bir çağrı gelir, kahraman çağrıya uyup akışın dışına –ki evin dışıdır- çıkar ve yolculuk başlar.

Dosya

44 Türk Peri Masalı ve Korku Hâlleri

Ignás Kúnos, 1860 Macaristan doğumlu, Türk halk edebiyatının Batı ülkelerine tanıtılmasına yardımcı olan Macar Türkologtur. 44 Türk Peri Masalı adlı eser de araştırmacının derlemelerinden oluşur.

Dosya

Çocuk Edebiyatında Hangi “Öteki”?

Damgalanan bireye daha az değer verilir, toplumda varlığı pek istenmez hatta insan gibi algılanmaz.

Dosya

Duygulardan Empati, Edebiyatlardan Çocuk, Hadiselerden Göç

Göç ve savaş konusunu ele alan kitaplar azımsanmayacak kadar çok. Bu eserlere karşı ise muhtelif görüşler bulunmakta.