Kritik

Kritik

Enneagram Kişilik Tipleriyle Bir Metni Çözümlemek: Arincon

Enneagram da önce kendimizin sonra da diğer insanların karakterlerini görmemize yardımcı bir mum niteliğindedir.

Kritik

İşe Yarar Şeyler Dükkânı Yahut Bir Anlatıyı Asra Uygun Kılmak

Müşerref’in girişimini de Mevlana’yı en doğru haliyle anlamak ve aktarmakla birlikte, Mevlânâ’yı ve öğretilerini bu asra ve bu asrın tarzıyla mümkün oldukça daha az yanlış aktarmak çabası olarak da yorumlanabilir.

Kritik

Duygusal Sağaltım Aracı Olarak Endişe Ağacı: Arkadaşlık ve Hayvanlar

Yolculuğun seyrinde endişenin sağaltan dolayımlayıcıları endişe ağacı ve hayvanlarıdır. Her bir hayvana farklı bir endişe kaynağı atfedilerek öncelikle endişe duygusunun başarılı bir şekilde tanımlanması sağlanmıştır.

Kritik

Dış Gerçekliği İç Gerçeklikle Genişletmek: Mine’nin Kırmızı Topu

Oyun, kişinin kendisi ve diğer insanlar ile ilişki kurduğu evrensel bir aktivitedir. Oyunun başlamasıyla hayatımızdaki gündelik dertler ve sıkıntılar oyunun bizi sınırladığı mekân ve süre içerisinde azalır ya da kaybolur.

Kritik

Emeğin En Kısık Sesi: İşçi Öyküleri – Çocuk İşçiler

Nihayetinde İşçi Öyküleri – Çocuk İşçiler’de toplumsal bir sorun olarak beliren sınıf çatışması, çocuk işçiler özelinde ele alınır.

Kritik

Bitmeyecek Öykü’de Çağrı, Düş Gücü ve Çocuğa Tayin Edilen Misyon

Çocuk, gerçek dünyada başa çıkamadığı sorunlarını fantastik dünya/düş gücü sayesinde çözebilir hâle gelir.

Kritik

Ufuk Başının Çaresine Bakar

Anlatının çekirdeğini oluşturan asıl hikâye çocuğun yolculuğuyla başlar. Bir bahar günü, ormanda gezen çocuk önce köstebek ve tilki, sonra da atla karşılaşır ve dost olurlar. Her biri farklı görünüme, huya ve zayıflıklara sahip karakterler...

Kritik

Sorumluluk Yüklenen Bir Kahraman Olarak Ayşegül’de Yerelleştirilen Bazı Unsurlar

Martine’in yazıldığı dönemde Belçika toplumunda çocuğa yaklaşımı, çocuktan beklenen beceriler, davranış kalıpları ve çocuğa verilen ödev ve sorumlulukları yansıttığı söylenebilir.

Kritik

Bir Başarı Simgesi Olarak Muhteşem Aşçı'nın “Profiterol Kulesi”

Melike Günyüz’ün Türkçeye kazandırdığı ve 2021 yılında Erdem Yayınları’ndan çıkan Kate Davies’in, Muhteşem Aşçı kitabında özgüvenin kişinin gelişimine etkisi Stefan karakteri üzerinden anlatılır. Stefan, yetenekli ve özgüvenli bir bireydir.

Kritik

Hak ve Yükümlülükler Ekseninde 2: Kuşlar Adası

Kuşlar Adası, Nuran Turan’ın kaleme aldığı, Erdem Çocuk’tan yayımlanan ve çocuk hakları etrafında kurgulanmış bir çocuk kitabıdır.