Bir Metni Ödünç Almak: Genç Poe Morgue Sokağı CinayetiNursena Soylu | 05.07.2020

"Canals, metinlerasılığın sağladığı tüm avantajlardan faydalanarak Poe’nun metinleriyle çok sıkı bir ilişki içine girmiş ve kendisi de bu üç kitaplık ilk gençlik çağı romanları için Edgar Allan Poe ile sıkı bir diyalog kurmuştur. Kurulan bu başarılı ...

Asiye Nasıl Kurtulur: Gerçeğin İdeal Olanla Savaşı, AsiyeHuri Küçük | 05.07.2020

"Asiye o ideal çocuk değil; bilakis gerçek ve elbette iyi bir “insan”. Kafasındaki bütün hinlikleri gerçekleştirecek merak, cesaret ve azme sahip, sonucuna katlanacak ve bedelini ödeyecek kadar da sorumluluk sahibi. Şımarıklık yaptığı gibi utanmayı d...

“Post-Truth” Çağında Ejderhalara İnanmak: Bir Zamanlar Bir Ülkede… Masalların Kısa Tarihi ÜzerineGökçe Özder | 05.07.2020

"Masalların geçmişten esinlenip oluşturulmuş olma ihtimali bir tarafa, çoğunlukla çocuklara yönelik olarak düşünülebilecek masalların bir diğer özelliği de kişiyi hayata, hayatın gerçeklerine, karşılaşacağı zorluklara hazırlamaktır. Freud’un düşler i...

Sanal mı Gerçek mi?: Oz Yazılımcısı ile Bilgisayarların Dünyasına GirişAhmet Tuğrul Bakır | 05.07.2020

Kitabın bir önsözü olmadığı için yazarın gayesini kendi kaleminden duyamamış, okuyamamış olsak da bu gayenin belli bir yaş grubundaki çocuklara, hâlâ birçoğumuzun yabancısı olduğu yazılım dünyasını bir nebze sevdirmek olduğu öne sürülebilir. Yine öns...

Fantastik-Bilimkurguda Bilgi-İktidar İlişkisi: Işın Çağı ÇocuklarıAli Emin Karagöz | 05.07.2020

"Gülten Dayıoğlu eser boyunca bilgi ve iktidar arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Bu ilişkiyi metin boyunca Michel Foucault’un kavramsallaştırmasına yaklaşan şekilde, iktidarın yalnızca hükmetme arzusu olmadığını, bilginin üretimiyle perçinleşen bir y...

Yerdeniz Büyücüsü’nün Yolculuk Çemberiİdil Yağmur Alan | 05.07.2020

"Modern çağlarda yazılmış fantastik edebiyat unsuru tüm karakterlerin sahip olduğu doğaüstü yetenekler, antik çağ anlatılarının özellikleri ve dönem halklarının toplumsal normlarından da izler gösterebilir. Büyü, sihir, canavarlar, cadılar ve daha ni...

Bir Baba ve Bir Battaniyenin Hikâyesi: Babamın BattaniyesiEsra Özcan | 05.07.2020

"Babamın Battaniyesi anlatısında da baba mutfakta yemek hazırlarken annenin kendi işleri ile meşgul olduğu, kendine zaman ayırdığı, kendine yöneldiği görülür (2). Sara Şahinkanat, anlatının sonunda yorgun düşüp uyuya kalan baba ve çocukları, yüzünde ...

Sineksekiz Yayınevi, Çocuk Türeticiler ve Temel Ekolojik TerimlerBüşra Eser | 01.09.2019

Sineksekiz, “sürdürelebilir yaşam kitapları” sloganıyla ve “çevre literatüründeki temel eserleri Türkçe’ye çevirmek” amacıyla ortaya çıkan bir yayınevidir. Yayınevinin çevirileri, doğal yapılar; besin ağları, sürdürülebilirlik; toprağı ekmenin kadim ...

ABD’de Yaşayan Bir Çocuk Okur Neler Okumuştur?Çocuk Yazını | 01.09.2019

Geçen ay Ohio-Cincinnati Üniversitesi kütüphanesinde karşılaştığım bir Ohio’lu mühendislik öğrencisiyle çocukken okudukları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdim. Cincinnati Üniversitesi’nin çocuk kütüphanesindeki kitapları inceleyerek, onların üzerind...

Zarif Bir Anlatı: Ördek, Ölüm ve LaleEsra Özcan | 01.09.2019

“Ölüm kavramı” her yaştan insan için kaçınılmaz bir gerçektir. Fakat çocukların bu kavramı öğrenmesi ve yakınlarında tecrübe etmesi şüphesiz ki daha çok belirsiz ve endişe verici olabilmektedir. Hemen her an ölümle içli dışlı olduğumuz bu hayatta, öl...