Dosya : Şiir ve Estetik İnşa

Dosya

Çocuk Şiirine Mesafeli Yaklaşımlar ve Yeni Okumalar

Avrupa’da 15.yüzyılda oldukça rağbet gören nezaket kitapları (coutesy books), çocuklara yemek masasında nasıl davranılması, yetişkinlerle nasıl konuşulması gerektiği gibi toplumsal yaşam kurallarını anlatan tavsiye kitaplarıdır.

Dosya

Çok Satar Bir Metin Kanonik Midir? Tevfik Fikret’in Şermin’ine Bir Değini

Zira Şermin’in bazı edebiyat tarihi metinlerinde Haluk’un Defteri’yle birlikte anılmasının nedenlerinden biri de şairin yeni öğretim metoduyla gençlerin çocukluklarından itibaren yenilikçi biçimde yetiştirilmesi gerekliliğine dikkat çekmesidir.

Dosya

Manzum Bir Hayvan Anlatısının Postmodernist Kurulumu: La Fonten Orman Mahkemesinde

Ural, kitabında La Fontaine’in bir açığını yakalar. “Yılan Masalı” adlı masal La Fontaine’nin Masalları arasında yoktur. Şaire göre bu onun Anadolulu Ezop’tan “yürütmeyi” unuttuğu bir öyküdür.

Dosya

Coğrafyanın Sınırlarını Aşmak: Afrika Türküsü'nde Dünya Çocukları

Kırk yıllık bir hayalin gerçekleşmesi olarak nitelediği, çocukluğunda dünyayı atlaslardan tanımaya çalışmasının bir ürünü olan Dünya Çocukları Şiir Atlası’nda tüm dünya çocukları için kaleme aldığı şiirlerini bir araya getirir.

Dosya

Dilsel Öğrenim ve Hayal Dünyası Gelişiminde Çocuk Şiirinin İşlevi

Çocuklar için yazılan şiir, zorun süzgecinden geçirilmiş kolay söylencedir, sehl-i mümtenidir. Bazen toplumsal bir gerçekliğin yansıması bazen acının ve hüznün birkaç kelimenin sıcaklığına sarılmasıdır.

Dosya

Modern Hayata Açılan Renkli Bir Pencere: Çocuk Şiirine Değiniler

Ruh dünyasının derinliklerinde biçimlenen ve kelimelerle adlandırılan şiir, çocuğun hayal dünyasındaki zenginlikle birebir uyumludur.

Dosya

Oyunbaz ve Dilbaz Bir “Yamaraz”

Dağlarca, özneleştirdiği, çocukça bir afacanlık ve oyunbazlık yüklediği kelimelerin, şiire dönüşürken sınırları nasıl zorladığını, verili olanı nasıl sarstığını gösterir bize.

Dosya

Düşünmeye Başlama Aracı Olarak Şiir: Bir Felsefe Atölyesi Örneği

Buradan bireyin genetik değişikliğine vurgu yapılıp engellilik durumunun biyoloji ve tıp uzmanları tarafından belirlenen normal olmama, sağlıklı olmama durumuyla birlikte okunmasına gönderme yapılabilir.

Dosya

Çocuklar İçin Görsel Şiir Denemesi

Çocuklar İçin Görsel Şiir Denemesi. Ön Söz, İçindekiler, Dünyanın Kitabını Okumak ve Mozaik

Dosya

Bitkiler Okulu’ndan Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya Bakmak

Bu yazımda Dağlarca’nın edebî kişiliği ve çocuk şiirlerine dair yapılan çeşitli çalışmaları inceleyerek Bitkiler Okulu kitabına dair bir değerlendirme yapacağım.

Dosya

Şiirde Tahkiye: Peygamberimiz Çocuklarla

“Altın Çağ” ifadesinin “asr-ı saadet” devrini yani Hz. Peygamberin yaşadığı dönemi karşıladığı başlıktaki çağrışımın gücünden istifade edilerek tespit edilse de bu gizil durum ayrıca şiirin başlangıcındaki dörtlüklerden yola çıkılarak da bulunabilir.

Dosya

“Kutsal Mavi Çocuk” Şiirinde Beliren Rüya Temaları: Çocukluk ve Otorite

Zarifoğlu’nun imge kullanımı, soyut hâldeki ölüm kavramını anlamlandırabilmek için çıplak doğa, duyumsanan çocuksuluk ve ölüm çağrıştıran kartal gibi motiflere odaklanır.

Dosya

Çocukluğun Tepelerinde Yaşsızlık ve İtidal

Şair; acı duyusunu, yoksulluğu, savaş hâllerini, şehirleşme meselesini ve ebeveyn yitimini ajite etmeden anlatma motivasyonuyla şiirlerinin imge dünyasını alt metinlerle güçlendirir.

Dosya

Çocuklar İçin Şiirde Anlam Dünyası

Meryem Selva İnce ve Didem Arvas moderatörlüğünde Cahit Ökmen, Mehmet Atilla ve Nazmi Ağıl ile "Çocuklar İçin Şiirde Anlam Dünyası" üzerine konuşuldu.

Dosya

Türkçe Çocuk Şiirinde Arayışlar: Gelenek ve Yeni Söyleyişler

Yasemin Yılmaz Yüksek moderatörlüğünde gerçekleşen "Türkçe Çocuk Şiirinde Arayışlar; Gelenek ve Yeni Söyleyişler" etkinliğinde Koray Avcı Çakman ve Gülsevin Kıral ağırlandı.

Dosya

Çocuklar İçin Şiir Üzerine Düşünceler (1)

Meryem Selva İnce ve Zehra Nur Canpolat moderatörlüğünde Ayla Çınaroğlu, Eşref Karadağ, Çiğdem Sezer ve Aytül Akal ile "Çocuklar İçin Şiir Üzerine Düşünceler (1)" konuşuldu.

Dosya

Bir Şiiri Kurmak, Açımlamak ve Şiirle Düşünmek Üzerine

Gökçe Özder moderatörlüğünde Mavisel Yener ile "Bir Şiiri Kurmak, Açımlamak ve Şiirle Düşünmek Üzerine" konuşuldu.

Dosya

Çocuklar İçin Şiir Üzerine Düşünceler (2)

Hafize Çetinkaya ve Elif Emiroğlu moderatörlüğünde Ayşegül Sözen Dağ, Gökhan Akçiçek ve Hidayet Karakuş ile "Çocuklar İçin Şiir Üzerine Düşünceler (2)" konuşuldu.

Dosya

Çocuklar İçin Şiirin Dilsel İmkânları Üzerine

Huri Küçük moderatörlüğünde Necdet Neydim ile "Çocuklar İçin Şiirin Dilsel İmkânları Üzerine" konuşuldu.

Dosya

Milli Eğitimde Şiir: Büyük Resmin Söyleyemedikleri

Asıl mesele bu anlatı yapılarının ne demek istediklerini anlamayı öğretebilmekte gizlidir.

Dosya

Modern Kent Yaşamı İçinde Alternatif bir Yaşamın Kurulumu: Bahar İkindisi

Adil İzci’nin 2015 yılında yayımlanan Bahar İkindisi adlı şiir kitabı birbiriyle konu olarak bütünlük gösteren otuz beş şiirden oluşmaktadır.

Dosya

Atatürk Şiirleri Performatif Metinlere Mi Dönüşüyor?: “Atatürk Çocukları Marşı”

Ritüellerde, sanatsal etkinliklerde veya günlük yaşamda, insanların eğitilmesi ve prova etmesi/yinelemesi için düzenlenmiş davranışlar olarak görülürler. Ve her performansın mutlak bir hikâyesi vardır (Schechner 28-9).